Årets influensavaksine er nå kommet.

Vi anbefaler alle som er i risikogruppen om å vaksinere seg.

Risikogruppe:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksine setter på legekontoret i laboratorietsåpningstider.

Mandag- Torsdag fra kl 0900-1400 og fredag fra kl 0900-1330.

Obs: Beregn god tid. Du må sitte i 20 min å vente etter vaksinasjon. Pris 200 kr.