Vi forstår at det er mange som har spørsmål og bekymringer angående koronaviruset. Dersom du mistenker at du kan ha blitt smittet, bør du ringe og IKKE møte opp direkte.

 

Linker med gode råd og veiledning:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-og-inkludering/unnga-smitte-av-koronavirus

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/