I sommer vil kontoret/resepsjonen holde åpent alle uker, men legene avvikler ferie. 

Lege Gjedrem har ferie uke 27, 28, 31, 32

Lege Lømsland har ferie uke 27, 29, 30, 33

Disse vikarerer for hverandre, i tillegg til vikarringen.

Funksjonen e-konsultasjon slås av i ukene den aktuelle legen er på ferie. Denne vil skrus på igjen når legen er tilbake fra ferie. 

Dersom du har behov for legehjelp grunnet akutt sykdom, kan du ta kontakt med vikarringen. Vær obs på at dette gjelder kun sykdom som ikke kan vente, og kun én problemstilling. Se under for hvilke uker disse er tilgjengelig. 

Lege Rolf Langeland, Markeveien 4C, 55333100

(åpen uke 27, 28, 29)


Lege Nina Ingebrigtsen, Årstadveien 27, 55297988

(åpen uke 27, 28)

LEGEVAKT 116117

For akutt medisinsk nødhjelp, ring 113