Senteret sitt bannerbilde

Legene i BerstadhusetAktuelt

Lege Lømsland langtidssykmeldt

20. mai 2022

Fastlege Toril Lømsland er langtidssykmeldt og foreløpig uten vikar. Vi arbeider så godt vi kan med å få vikar, i samarbeid med kommunen. Bergen kommune er godt informert om at Lømsland er sykmeldt. 

Ved behov for legehjelp, må legevakt kontaktes. 

Reseptforespørsler kan sendes inn via Helsenorge.

Vi vil legge ut informasjon så snart vi vet mer. 

Mvh resepsjonen

Vikar for legene

7. februar 2022

Vi ønsker lege Emelinn Bråtane velkommen til oss! Hun vil være vikar 2-3 dager i uken hos oss frem til 31. august 2022. Det vil derfor være mulig at du får time hos vikarlege når det er oppsatt time hos fastlege. 

Digital Dialog

5. mars 2018

I forbindelse med ny journal leverandør er vi klare for å ta imot digital dialog. Vi vil da gå vekk i fra helserespons.

Vi ber dere om å laste ned Helse Norge app. På din telefon.

Hva er Digital Dialog?

Digital dialog er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett.

Tjenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret.

Koster det noe å bruke digital dialog?

Direktoratet for e-helse leverer den bakenforliggende tekniske plattformen kostnadsfritt. Pasientene logger kostnadsfritt inn på helsenorge.no.