Fastlege Toril Lømsland er langtidssykmeldt og foreløpig uten vikar. Vi arbeider så godt vi kan med å få vikar, i samarbeid med kommunen. Bergen kommune er godt informert om at Lømsland er sykmeldt. 

Ved behov for legehjelp, må legevakt kontaktes. 

Reseptforespørsler kan sendes inn via Helsenorge.

Vi vil legge ut informasjon så snart vi vet mer. 

Mvh resepsjonen